Купи електронна винетка за всики видове автомобили.

Тук можете да закупите електронна винетка (тол такса) за всички видове автомобили за 2019 г. От 1 Януари всики МПС в България трябва да имат електронна винетка. Нужен ви е номера на МПС за да закупите електронна винетка (тол такса).

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

Цени на винетните такси в лева

Дневна

23

23

23

23

-

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

0

0

0

0

54

Годишна

1743

1340

1050

808

97